Dobra država, Pirati, Zeleni, mediji, volitve, Bojan Dobovšek, Andrej Čuš, Boštjan Tavčar

Dobra država, Pirati in Zeleni skupaj za več demokracije v medijih

Danes so dr. Bojan Dobovšek, predsednik stranke Dobra država, Boštjan Tavčar, podpredsednik Piratske stranke ter Andrej Čuš, predsednik Zelenih Slovenije, predstavili osnutke nujnih sprememb medijske in volilne zakonodaje, ki morajo zagotoviti večjo demokratičnost volitev in preprečiti nesorazmerje informacij v medijih, ki onemogočajo kredibilno odločanje volivcev....

Stranke, ki predstavljajo aktivno in demokratično alternativo obstoječim elitam, se strinjajo, da je potrebno poleg sprememb, ki jih je opredelilo Ustavno sodišče, dodatno spremeniti zakon o volilni referendumski kampanji v delu, ki bo onemogočil manipulacijo z javnim mnenjem prek anket o priljubljenosti strank med volilno kampanjo (5. člen ZVRK). Poleg tega je potrebo zagotoviti, da vsi izdajatelji medijev, ne glede na njihovo lastništvo, ki se odločijo za posebne predvolilne oddaje in rubrike, enakovredno predstavijo vse stranke in liste, ki jih je v skladu z zakonom potrdila Volilna komisija (6. člen ZVRK). Hkrati je potrebno povišati tudi kazni za kršitve (34. in 35. člen ZVRK), saj so trenutne globe tako nizke, da jih izdajatelji medijev in njihove odgovorne osebe zlahka vračunajo v stroške svojih pristranskih aktivnosti.


Stranke predlagajo, da se spremeni zakon o Radioteleviziji Slovenija, ki med volilno in referendumsko kampanjo ločuje parlamentarne in neparlamentarne stranke (12. člen Zakona o RTVSLO), pri čemer neutemeljeno dodatno favorizira parlamentarne stranke, ki so v medijih prisotne dnevno zaradi svojih parlamentarnih, ali vladnih aktivnosti. Poleg tega predlagajo obvezo RTVSLO, da v svojem programu spremlja aktivnosti neparlamentarnih strank, ki so deležne javnega financiranja, kar pomeni tudi večji nadzor nad delovanjem teh strank (3. člen zakona o RTVSLO).


Stranke se strinjajo, da je potrebno sistemsko urediti delovanje agencij za merjenje javnega mnenja, ne samo v obdobju volilne kampanje. Zato predlagajo dopolnitev zakona o medijih, ki določa vsebino in kriterije objav raziskav javnega mnenja, s čimer se vzpostavi osnovna preglednost nad strokovnostjo in namenom teh raziskav (26. člen Zmed).


Stranke so tudi proti dvigu RTV naročnine, ki je potuha ne-transparentnemu poslovanju javne Radiotelevizije. Od RTV Slovenija zahtevamo, da najprej predstavi strukturo porabe sredstev po vsebinskih sklopih-programih (otroški, izobraževalni, dokumentarni, športni, razvedrilni, informativni), pri čemer pričakujemo, da se vsebine, ki niso v javnem interesu (razvedrilni program, s katerim RTVSLO tekmuje z zasebnimi televizijami) izločijo iz javnega financiranja. Prav tako morata informativni program in uredniška politika informativnih oddaj slediti zakonskim določilom o uravnoteženem in celovitem poročanju o vseh dogodkih ter političnem dogajanju, v nasprotnem primeru je potrebno tudi financiranje tega programskega sklopa izločiti iz javnega financiranja.

0
Feed

Oddajte komentar