Dobra država, volitve, Bojan Dobovšek, ankete, korupcija, meiji

Dobra država od »agencij« za merjenje javnega mnenja zahteva razkritje svetovalnih pogodb s političnimi strankami in državnimi podjetji

V stranki Dobra država ugotavljamo, da so se meritve javnega mnenja spremenile v svojstven sistem oblikovanja javnega mnenja, zato bo to področje potrebno zakonsko urediti....

Poleg premajhnih vzorcev, na kar so opozorili tudi strokovnjaki s tega področja, na rezultate očitno vplivajo tudi povezave določenih agencij s političnimi strankami (neposredno, ali prek obvodov) in naročniki raziskav, kar je nedopustna anomalija, ki vpliva na odločanje volivcev. Iz objavljenih raziskav namreč izhaja, da so prisotna ogromna nihanja v podpori posameznih strank, ki presegajo več sto odstotkov, kar gotovo ni posledica dnevnega spreminjanja mnenja državljanov. Očitno gre v določenem delu za strokovne napake izvajalcev raziskav, premajhne vzorce, pri katerih lahko glasovi nekaj ljudi zaradi velikega števila strank pomenijo razliko podpore nekaj odstotnih točk, kar pri manjših strankah pomeni izredna nihanja pri napovedani možnosti vstopa v Državni zbor.


Poleg očitno premajhnih vzorcev »agencije« večinoma ne razkrijejo, na kakšen način so izvajale merjenje javnega mnenja, kakšen je bil sistem vprašanj. Več kot očitno tudi je, da so rezultati raziskav pogosto v korelaciji z naročnikom, ali njegovim finančnim vložkom v raziskavo. Poleg navedenega se nekatere »agencije« ukvarjajo tudi s svetovanjem posameznim političnim strankam, kar dodatno meče dvom v kredibilnost njihovih raziskav in njihovo javno interpretiranje. Zato zahtevamo, da vse agencije, ki objavljajo ankete javnega mnenja razkrijejo, ali imajo sklenjene pogodbe s posameznimi političnimi strankami in državnimi podjetji.

Problematika področja navedenih agencij je v osnovi močno podobna problematiki na področju medijev, kjer so prisotne anomalije v zvezi z lastniško strukturo medijev in oglaševanjem državnih podjetij, na kar so ob dnevu medijske svobode opozorila tudi novinarska združenja in Transparency International. Zaradi navedenega bomo v Dobri državi v najkrajšem času oblikovali zakonske podlage za delovanje agencij za merjenje javnega mnenja, ki bodo definirale preglednost in javnost njihovega delovanja, obvezo objavljanja načina pridobivanja podatkov. Najboljša rešitev pa bi bila oblikovanje neodvisne agencije, ki bi ob konsenzu in financiranju vseh političnih strank, morda tudi ob pridobitvi evropskih sredstev za ta namen, objavljala strokovne meritve javnega mnenja, ki bi imele zaupanje vseh državljanov in političnih opcij. V nasprotnem primeru bomo zašli v nevzdržni položaj, ko bo vsaka politična stranka imela svojo agencijo za merjenje mnenja, ki bo prirejala podatke v skladu z njenimi političnimi interesi.

0
Feed

Oddajte komentar