Dobra država, upokojenci, mladi, Društvo upokojencev, Bojan Dobovšek, zdravstvo, domovi za ostarele, pokojnine, reforma, volitve

Dobra država in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) se strinjata, da je potrebno takoj zajeziti ustvarjanje »armade« revežev

Vodstvo stranke Dobra država na čelu s predsednikom dr. Bojanom Dobovškom in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki jo je zastopal predsednik, Janez Sušnik, so danes ugotovili, da se izhodišča ZDUS in program Dobre države praktično ujemata v ključnih točkah....

Ključna ugotovitev je bila, da starost ni bolezen, kot to meni večina trenutne samooklicane elite. Starejši, podobno, kot mladi, ali najmlajši, potrebujejo določene pogoje za svoje življenje, ki so različni od aktivne, srednje generacije. Ignoriranje problematike starejših je pripeljalo do tega, da imamo obsežno populacijo osamljenih, socialno ogroženih ljudi, ki živijo človeka nedostojno življenje.


Kar se tiče pokojninske reforme, je ta nujna, vendar mora vsebovati tako rešitve za probleme prihajajoče populacije, kot kratkoročne »gasilske« akcije za ureditev ustreznih prejemkov upokojencev, za katere je v državi denarja po prepričanju Dobre države dovolj. Bolj zapletena bo celovita pokojninska reforma, ki mora zajeziti padanje razmerja med pokojninami in plačami, predvsem pa mora slovenske javne finance pripraviti na »armado« revežev, ki so bodo iz preobsežnih, nenadzorovanih prekarnih oblik zaposlovanja, čez nekaj let premaknili v pokojninski sistem, ki jim v sedanji obliki ne omogoča dostojnega življenja nad pragom revščine.

Dobra država je v pogovorih izpostavila škodljivo privatizacijo posameznih vladnih resorjev in sistemov, ki pomeni netransparentno in neučinkovito distribucijo denarja v socialnem sistemu, v katerem pomoč dobivajo tudi tisti, ki jo ne potrebujejo. Dobra država je poudarila tudi nujnost redefinicije demografskega sklada, ki bi moral postati jedrni sklad upravljanja državnega premoženja, na katerega bi prenesli celotno strateško premoženje države. S tem bi lahko ob ustreznem upravljanjem razbremenili
državni proračun na področju transferjev v ZPIZ in sprostili določena sredstva za nujne investicije. Takšen sklad bi seveda morala upravljati strokovna, lahko tudi mednarodna družba za upravljanje, ki bo prekinila sedanje politično in koruptivno vodenje v SDH, ki je le krinka za kratkoročne politične interese v državnih podjetjih.

0
Feed

Oddajte komentar