Dobra država, volitve, korupcija, dr. Bojan Dobovšek, Vojko Volk, Zoran Ivanušič, javne finance, pravosodje

Dobra država gre na volitve s celovitim programom in ekipo, ki ga je sposobna uresničiti

Dan pred začetkom uradne volilne kampanje Dobra država vse politične stranke poziva k argumentiranemu soočenju mnenj brez motečih ideoloških delitev, medije pa k enakopravnim in jasnim pogojem predstavitve posamezne stranke, ne glede na njen parlamentarni, ali izven parlamentarni status. Ob tem pričakujemo, da bodo različne agencije za merjenje javnega mnenja v funkciji »merjenja« in ne »ustvarjanja« javnega mnenja...

Stranka Dobra država ni stranka novih obrazov, je gibanje ljudi, ki so v svojem življenju pokazali, da imajo znanje, izkušnje in energijo za izvajanje najzahtevnejših projektov, pri tem pa niso podlegli skušnjavam zlorabe položaja v zasebne namene. Poleg tega ima v svojih vrstah veliko število mladih, ki si želijo drugačne, boljše Slovenije. Dobra država tako združuje vihravost mladih, energijo zrele generacije in izkušnje starejših. 


Stranka Dobra država je svoj program strnila v 23 celovitih programskih točk, ki pokrivajo ključna področja razvoja Slovenije, vsebuje pa prek 150 operativnih ukrepov. Strokovna ekipa, ki je program pripravila, je garancija za njegovo uresničitev. Poleg dr. Bojan Dobovška jedrno ekipo stranke sestavljajo mag. Zvonko Ivanušič, nekdanji finančni minister, predsednik uprave Save RE.., dr. Jaka Vadnjal, predsednik uprave Hranilnice Lon, Vojko Volk, nekdanji veleposlanik Slovenije v Italiji in na Hrvaškem, mag. Zoran Kus, glavni slovenski pogajalec za področje podnebnih sprememb, Smiljan Mekicar, strokovnjak za organizacijske procese v zdravstvu, Gregor Ficko, nekdanji direktor direkcije RS za ceste in številni drugi, ki so sposobni takoj prevzeti najodgovornejše funkcije vodenja države. Stranka je že pred tednom dni vložila kandidatne liste v vseh volilnih enotah oziroma v vseh volilnih okrajih. Kandidatke in kandidati so vsebinsko barviti, odlični, z izkušnjami in/ali z željo spremeniti Slovenijo na bolje. Predstavili jih bomo na državni volilni konvenciji 10. maja, pa tudi v vsaki volilni enoti posebej

Ključni poudarki programa stranke so boj proti korupciji na vseh ravneh, enaka obravnava vseh ljudi v sodnih postopkih, poenostavitev zakonodaje, ki bo razumljiva vsem, prepoved opravljanja javnih funkcij ljudem, ki so oškodovali javno premoženje, ali sodelovali v koruptivnih dejanjih, ukinitev političnih vrtičkov, kar vključuje omejitev opravljanje funkcije ministra/ce na določeno obdobje, javna upravo v službi državljanov in gospodarstva, javne finance, ki niso bankomat elit, zagotovitev socialne varnosti vseh, predvsem armade prekarnih delavcev, s-p-jevcev, pogodbenih delavcev...., ki so tempirana socialna bomba v naslednjih desetletjih, družba, v kateri bomo dojeli, da starost ni bolezen, da pokojnine niso socialni transfer, dejanska »zelena« Slovenija, integracija zelenih strategij in podnebnih sprememb v razvojne strategije, varnost državljanov in povrnitev ugleda Slovenije v mednarodni skupnosti, kredibilna zunanja politika, ki ni talec ene stranke.

V Dobri državi se zavzemamo za kakovost življenja vseh državljanov ne glede na njihova verska, ideološka ali druga prepričanja. Stranka presega preživete in neproduktivne delitve na levo, desno ali konzervativno, socialno-demokratsko, socialistično. V stranki Dobra država menimo, da so Ideološke delitve jedro širšega družbenega problema, saj obstoječe elite ne znajo prepoznati in določiti sodobnih, visokotehnoloških, trajnostnih, zelenih razvojnih konceptov, ki morajo slediti družbenim, tehnološkim in podnebnim spremembam ter prehodu v 4. industrijsko revolucijo. V Sloveniji je ideološka delitev še posebej škodljiva, ker za njo, z njenim potenciranjem, obstoječe elite z desne in leve skrivajo svojo nesposobnost in koruptivne prakse.

0
Feed

Oddajte komentar