Dobra država, demografski sklad, Janez Janša, Bojan Dobovšek, korupcija, vlada, proračun, pokojnine

Demografski sklad je strateška napaka pri upravljanju državnega premoženja

V Dobri državi podpiramo centralizacijo upravljanja državnega premoženja v instituciji, ki bo zasledovala strateške cilje države in spoštovanje strokovnih standardov. S tem bi se povečala transparentnost, odgovornost oblasti, hkrati bi odpravili podvajanje funkcij, nepotrebno birokracijo in korupcijska tveganja. Nikakor se pa ne strinjamo z vezavo preostalega državnega premoženja na polnjenje pokojninske blagajne, saj to pomeni oslabitev finančnega statusa države, predvsem je to potuha politiki, ki za pokojnine desetletja ne zna, želi zagotoviti sistemskega vira..

Predlagani demografski sklad ima v svojem bistvu predvideno »samo-ukinitev« v nekaj letih, saj obseg premoženja zadošča za polnjenje primanjkljaja v pokojninski blagajni za največ nekaj let. Vezava premoženja država na tekočo porabo za pokojnine slabi finančni položaj Slovenije, ker s tem izgublja zadnjo »rezervo« za posege na različna področja, garancije za zadolževanje, interventne investicije… To lahko hitro vpliva na finančni »rejting« države in dolgoročno fiskalno stabilnost. Na glavno vprašanje: »kaj se bo zgodilo, ko bo premoženja zmanjkalo«, aktualna politika noče odgovoriti. Brez tega odgovora predloga zakona ni mogoče sprejeti.


Zaradi navedenega predlagamo, da se zakon umakne iz procedure in o načinu porabe državnega premoženja opravi javna razprava.

0
Feed

Oddajte komentar