Volitve, demokracija, afere, Avstrija, Kurz, korupcija, ankete, javno mnenje, Dobra država, RTV Slovenija, Mediana, Ninamedia, parsifal, Valicon, Bojan Dobovšek

»Anketna afera« v Avstriji je priložnost, da se manipulacije z javnim mnenjem končno razčisti tudi v Sloveniji

Včerajšnji odstop avstrijskega kanclerja Kurza ne kaže samo na razlike v politični kulturi, dojemanjem odgovornosti politikov med Slovenijo in Avstrijo, ampak razkriva mehanizme politično-medijskega manipuliranja, ki so v Sloveniji žal stalna praksa brez posledic za udeležene.

V Dobri državi kontinuirano opozarjamo na pomanjkljivo strokovnost, preglednost objavljenih anket javnega mnenja, iz katerih pogosto ni razvidno niti, kakšna so sploh bila vprašanja anketirancem, zato so razlage anket prepuščene interesom naročnikov, medijev. Razen dveh podjetij, ki opravljata meritve javnega mnenja, ostali niso člani mednarodnega združenja ESOMAR, ki zagotavlja spoštovanje osnovnih standardov, omogoča možnost preverjanja strokovnosti dela teh podjetij.


Poleg navedenega so v Sloveniji že leta popolnoma zabrisane meje med merjenjem in ustvarjanjem javnega mnenja, plačano politično promocijo pod pretvezo neodvisnih anket. Veliko lastnikov, vodilnih v podjetjih za merjenje javnega mnenja, tržne raziskave, je namreč odkritih, ali prikritih svetovalcev političnih strank, celo aktivnih podpornikov. Za piko na i tej »nespodobnosti« so pogosto isti ljudje v vlogi izvajalca, razlagalca in »neodvisnega« komentatorja anket, pri čemer se te ankete v predvolilni kampanji brez pravne podlage izkoriščajo za izločanje posameznih strank iz posameznih soočenj. Če upoštevamo, da so z agencijami za merjenje javnega mnenja poslovno tesno povezane oglaševalske, PR agencije so ustvarjeni sistemski pogoji za politično korupcijo, manipuliranje z javnim mnenjem, za oglaševanje posameznih političnih opcij v informativnih vsebinah, oddajah posameznih medijev, kjer se programsko kombinira domnevno »javno mnenje« s pristranskim favoriziranjem posameznih strank. To so primarno tisti, ki so, ali so bili na oblasti, zato imajo zaradi povezanosti z državnimi podjetji vsaj del vpliva na oglaševalske denarne tokove teh podjetij, njihovih PR, oglaševalskih agencij, kar je bilo v zadnjem primeru odkrito tudi v Avstriji.


Zaradi omejevanja teh demokratičnih anomalij, ki onemogočajo enakovredno, pregledno politično tekmo, v Dobri državi predlagamo spremembe zakonov o RTV Slovenija, medijih in volilni ter referendumski kampanji, ki bodo zagotovile enakopravno soočenje vseh strank, ki se kvalificirajo za posamezne volitve, preprečujejo pristransko obravnavo strank v informativnih oddajah, vsaj v obdobju predvolilne kampanje. Dodatno predlagamo, da se na podlagi posebnega zakona uredi delovanje podjetij, ki se ukvarjajo z meritvami javnega mnenja, določijo osnovni strokovni standardi, obveza razkritja virov prihodkov teh podjetij, lastnikov in vodilnih, ter vzpostavi register teh podjetij, ki bo omogočal inšpekcijski in javni nadzor. Do ureditve tega področja predlagamo prepoved objavljanja anket v obdobju predvolilne kampanje.

0
Feed

Oddajte komentar