Bojan Dobovšek, stranka, Dobra država, ustanovitveni kongres, korupcija, vlada

18. novembra letos bo ustanovljena politična stranka Dobra država

Civilna pobuda, ki že več kot leto dni deluje znotraj Zavoda Dobra država in po vseh slovenskih regijah zbira predloge, mnenja, oblikuje ekipo za dobro upravljanje države, bo prerasla v politično stranko. Ustanovni kongres stranke bo 18. novembra letos na Vrhniki.

Ključni cilj stranke bo upravljanje države v javnem interesu, temelj za to pa bo protikorupcijsko delovanje na vseh ravneh z izdelanim konceptom nadzora, odgovornosti in sledenju finančnih tokov. Slovenija je zašla v labirint brezprogramskega, t. i. reaktivnega vladanja, ki v razmerah solidne gospodarske rasti sicer omogoča vzdrževanje povprečne stabilnosti in razvoja, dolgoročno pa ogroža temelje države. Javni denar dnevno nenamensko polzi, odteka skozi številne korupcijske pore sistema namesto, da bi se usmerjal v dvigovanje kakovosti življenja državljanov.


Trenutne politične elite se hvalijo z gospodarsko rastjo, za katero nimajo nobene zasluge, učinkov te rasti pa niso sposobni spremeniti, investirati v nujno potrebne razvojne projekte in spremembe, prilagoditve, nadgradnje delovanja javnega sektorja. Posledica prepredenosti celotnega sistema z različnimi oblikami korupcije je preprosto dejstvo, da na koncu državi, tudi v razmerah ugodnih gospodarskih razmer, zmanjka denarja za zdravstvo, šolstvo, pokojnine, infrastrukturo…

Dobra država bo združevala svobodomiselne ljudi, ki se bodo zavzemali za edini pravi cilj delovanja države: kakovost življenja vseh državljanov ne glede na njihova svetovnonazorska, ideološka, verska, politična ali druga prepričanja. Dobra država bo presegala dosedanje politične vzorce, prakse in delitve, ki škodujejo Sloveniji in povzročajo neustvarjalno, negativno, včasih celo sovražno vzdušje. Zavzemala se bo za sistem upravljanja, ki bo človeku in okolju prijazen.


0
Feed

Oddajte komentar