Upravljanje države v javnem interesu!

Dr Bojan Dobovšek predsednik stranke Dobra država - nagovor

Anton Habjanič - govor na kongresu Dobre države

Jaka Vadnjal - govor na kongresu Dobre države

Mirko Miklavčič - govor na kongresu Dobre države

Vojko Volk - govor na kongresu Dobre države

Zvonko Ivanušič - govor na kongresu Dobre države

Ostale aktualne novice

Koledar dogodkov

Kdo smo

Temelji Dobre države slonijo na odpravljanju vpliva škodljivih, neformalnih institucij, ki generirajo koruptivne prakse, sledenju in odkrivanju spornih denarnih tokov v škodo javnega interesa, minimiziranju anomalij, ki dnevno požirajo razpoložljiva javna sredstva. Odgovor je v transparentnem in sodobnem upravljanju države, ki sledi trendom, okoliščinam in izkušnjam na globalni ravni v povezavi s specifičnostjo Slovenije


Dobra država je združenje svobodomiselnih ljudi, ki se zavzemajo za edini pravi cilj delovanja države: kakovost življenja vseh državljanov ne glede na njihova svetovnonazorska, ideološka, verska, politična ali druga prepričanja.

Dobra država presega dosedanje politične vzorce, prakse in delitve, ki škodujejo Sloveniji in povzročajo neustvarjalno, negativno, včasih celo sovražno vzdušje. Dobra država se ne bo usmerila v neargumentirano politično ali celo osebno diskreditacijo drugače mislečih

Več o nas