ZAVOD DOBRA DRŽAVA

Za upravljanje države v javnem interesu!

Naš motiv je višja kvaliteta življenja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, ne glede na različne svetovno nazorske, verske, interesne, osebne in druge opredelitve. Gojili bomo strpnost, kulturo dialoga, spoštovanje vsakega posameznika in posameznice.