Katalonija, referendum, neodvisnost, nasilje, policija, vlada, Bojan Dobovšek, Španija, EU, molk

Dr. Bojan Dobovšek: "tudi sramoten molk Slovenije in EU je pripeljal do represije in nasilja v Kataloniji"

Španske oblasti so nesprejemljiv molk EU in mednarodne skupnosti očitno razumele kot tiho dovoljenje za discipliniranje Katalonije. Brezbrižnost in molk slovenskih državnih organov ter politike nasploh pa v tem primeru pomeni zanikanje temeljev slovenske državnosti ter razgalja dvoličnost, nekredibilnost in »brezhrbteničnost« slovenske zunanje politike.


Kot smo že opozorili, gre za očitno kršitev človekovih pravic in pravice narodov do samoodločbe, ki je temeljna pravica vsakega naroda, tudi katalonskega. Kot taka je opredeljena v Paktu OZN o državljanskih in političnih pravicah in na tej podlagi je tudi slovenski narod lahko odločal o svoji usodi. Zaradi navedenega pozivamo vlado Republike Slovenije, da se takoj odzove na nesprejemljivo, nedemokratično postopanje španskih oblasti in zahteva ustrezen odziv Evropske unije. 


Slika: Reuters

0 0
Feed